Pohlavní dospělost koček a možnosti zabránění říje

ZPĚT

Doba nástupu pohlavní dospělosti u koček je ovlivněna celou řadou faktorů. Závisí například na plemenné příslušnosti, způsobu chovu, tělesném vzrůstu a také na ročním období, ve kterém je kočka narozena.

Většina koček dosahuje pohlavní dospělosti při tělesné hmotnosti 2,2 až 3,2 kilogramů, což je nejčastěji ve věku 6 až 9 měsíců. Dřívější nástup říje je možné očekávat u koček chovaných ve skupinách. Kočky narozené na podzim mohou již na jaře dosahovat pohlavní dospělosti a mohou tedy zabřeznout.

Existují dvě možnosti jak zabránit říji a tím i případné nežádoucí březosti. První, ale z naší strany méně doporučovanou, je aplikace hormonálních preparátů zajišťujících dočasné vynechání říje. Po jejich aplikaci se však mohou vyskytnout vedlejší nežádoucí účinky. Nejčastěji se setkáváme s akutními a chronickými záněty dělohy, s hyperplazií a nádory mléčných žláz nebo s útlumem kostní dřeně. Opakovanou aplikací těchto preparátů se četnost výskytu nežádoucích účinků zvyšuje. Proto pokud je pro vás nepřijatelné jiné řešení doporučujeme pouze jednorázovou aplikaci v době pohlavního klidu kočky a to nejdříve po proběhnutí alespoň jedné přirozené říje. Druhým způsobem, definitivním řešením pro zabránění říje a březosti koček, je operativní odstranění vaječníků případně i dělohy v celkové anestezii. Jedná se o velmi častý zákrok, který vzhledem ke krátké době trvání anestezie nese minimální rizika. Pokud u vaší kočky do budoucna nepočítáte s koťaty, jednoznačně vám tuto druhou variantu řešení doporučujeme. Nejvhodnější dobou pro provedení zákroku je opět období pohlavního klidu, to znamená leden, začátek února.

ZPĚT

 

NWVmMDI