Dirofilarióza

ZPĚT

Dirofilarióza neboli srdeční červivost je parazitární onemocnění psů, jehož původcem je Dirofilaria immitis - vlasovec psí. Dříve se toto onemocnění vyskytovalo pouze v oblastech s tropickým a subtropickým klimatem (např. Španělsko, Chorvatsko, Italie, Řecko,...), ale vlivem globálního oteplování a častějšímu cestování lidí i zvířat se tato infekce stává aktuální i ve střední Evropě.

Dirofilaria immitis způsobuje srdeční formu onemocnění. Dospělí parazité dorůstají délky až 30 cm a žijí v plicních tepnách, odkud se proti toku krve dostávají do pravého srdce. Samice produkují larvičky, tzv.mikrofilárie. Vývoj parazita probíhá přes mezihostitele, kterým je komár. Ten mikrofilárie nasaje při sání krve postiženého jedince. V těle komára se tyto larvičky přemění na infekční stádia. V průběhu této doby je nutné, aby teplota prostředí byla nejméně 15  C. Po bodnutí psa infikovaným komárem se infekční stádia dostávají do podkoží a svaloviny nového hostitele. Do srdce se krevními cestami dostávají až za několik měsíců.

Klinické příznaky následného onemocnění srdce a plic se mohou projevit v různé míře a většinou se rozvíjí velmi pozvolně. V některých případech může trvat měsíce až roky než se onemocnění projeví v plném rozsahu. Při mírnějším napadaní je u postižených zvířat možné pozorovat zvýšenou unavitelnost zejména po námaze,nekvalitní srst,  mírnou anémii nebo kašel.

Napadení zvířete větším počtem parazitů vede k rozvoji srdečního selhání, které se projeví silným dávivým kašlem, výraznějším hubnutím, bledostí sliznic a následným selháním ledvin.

Diagnostika   je vzhledem k nespecifickým klinickým příznakům obtížná. Důležitým  vodítkem je informace, že se zvířete v minulosti nacházelo v oblastech s výskytem dirofilariózy.   Potvrzení diagnózy se provádí speciálními laboratorními vyšetřeními krve, popř. vyšetřením krevního nátěru. Jako pomocné diagnostické vyšetření je vhodné provést kardiologické vyšetření, RTG, EKG a USG vyšetření.

Léčba spočívá v likvidaci dospělých parazitů a prevenci tromboembólie. Při větším množství parazitů je někdy nutná i chirurgie.

Léčba je složitá a ne vždy  plně účinná. Proto je velmi důležitá prevence, která spočívá v opakované aplikaci přípravků po celou dobu aktivity komárů. Spolehlivým přípravkem je spot-on roztok Advocate s účinnou látkou moxidektin, který se snadno aplikuje a proti dirofilarióze účinně chrání po dobu jednoho měsíce. Výhodou tohoto výrobku je , že kromě srdečních červů je prevencí i proti oblým červům ve střevě, blechám a většině kožních parazitů.

Mezi další látky, které jsou účinné v prevenci proti srdečním červům jsou milbemycin oxime, ivermectin nebo selamectin.

Dirofilaria immitis je parazit se zoonotickým potenciálem, tzn. že  i člověk po bodnutí nakaženým komárem může být infikován. U lidí však dále nedochází k rozmnožování parazitů, ale mohou se usadit v podkoží, oku nebo plicích, kde hrozí i riziko embolie.

 

ZPĚT

Autor článku: MVDr. Petra ŚMIGIEL, 9. 5. 2012

 

YmI3N