COVID - 19

Vážení klienti, žádáme Vás o dodržování následujících opatření:

 (aktualizováno 7.1.2021)

  • do prostor čekárny a ordinace vstupujte jen s řádně nasazenou rouškou přes ústa i nos
  • každou návštěvu s námi předem telefonicky zkonzultujte
  • zvíře doprovází pouze jedna osoba
  • v čekárně může být pouze jeden člověk, ostatní prosím vyčkejte na naše vyzvání venku
  • nevstupujte do prostor čekárny ani ordinace, pokud trpíte respiračními příznaky (rýma, kašel, bolest v krku, zvýšená teplota,...) nebo pokud jste v karanténě. V takovém případě, pokud je návštěva nezbytná, zajistěte pro vaše zvíře náhradní doprovod.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním klientům i personálu ordinace, MBvet.

NDk3M2I