Preventivní program pro seniory

Do programu prevence (nejen) geriatrických pacientů patří:

klinické vyšetření celkového zdravotního stavu

základní vyšetření krve

základní vyšetření moči

vyšetření stolice na přítomnost parazitů

Tato vyšetření doporučujeme preventivně provádět minimálně jednou ročně. Jsou zaměřena na posouzení celkové kondice zvířete a na diagnostiku nejčastěji se vyskytujících onemocnění.

Případná další vhodná vyšetření závisí na konkrétním pacientovi a jeho zdravotním stavu.

Více o tomto tématu si můžete přečíst zde: Stárnutí zvířat, program preventivní péče

 

MTE4ZTBl