Nádory mléčných žláz

ZPĚT

ÚVOD
Mléčné žlázy u fen i koček jsou uspořádány do dvou rovnoběžných lišt. Mléčné lišty feny tvoří 4 až 5 párů mléčných žlaz, u koček 4 páry. Nádory mléčné žlázy patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u fen i koček.

VZNIK, RŮST
Vliv na vznik nádorů má celá řada faktorů, patří mezi ně zejména pohlavní hormony, genetická předispozice, falečná březost, laktace, gravidita a vnější vlivy. Nádory mléčných žlaz se začínají zakládat velmi brzo, již v období mezi prvním a druhým háráním. Viditelný růst a tvorba hmatných útvarů je nejčastější ve vysokém a středním věku zvířete (ale mohou se objevit i u velmi mladých zvířat).

ROZDĚLENÍ, VÝSKYT
Nádory je možné rozdělit na zhoubné a nezhoubné. Mezi oběma skupinami ale existují přechodné typy. Původně nezhoubný nádor se navíc může časem přeměnit v nádor zhoubný. Přesně určit o jaký typ nádoru se jedná je možné až na základě histologického vyšetření. U jednoho zvířete se často vyskytuje více typů (stadií) nádoru. Nádory zhoubné jsou většinou typické rychlým růstem, fixací k okolním tkáním a tvorbou metastáz. Metastázy nejčastěji nacházíme v mízních uzlinách příslušejících k postižené žláze a na plicích, ale mohou se tvořit i v jakémkoli jiném orgánu (játra, ledviny, slezina, kosti...). U fen je zhoubných přibližně 50% nádorů, u koček je zhoubných dokonce 80 – 90%!

PŘÍZNAKY
Nádory se projevují tvorbou tuhých útvarů v oblasti mléčné lišty. U fen jsou nejčastěji postiženy zadní žlázy, zatímco u koček většinou žlázy v přední části mléčných lišt. Můžeme pozorovat jen jeden útvar nebo rozsev většího počtu nádorů. Útvary mohou být různě velké (od velikosti špendlíkové hlavičky, po útvary velikosti grepfruitu i více) a mají různě rychlý růst. Mohou být volně pohyblivé v podkoží, nebo přirostlé k okolním tkáním. Většinou jsou nebolestivé. Velké útvary často poškozují kůži a na jejich povrchu se tvoří vředy. Výsledkem je krvácení a výrazný zánět.

LÉČBA
Při výskytu nádoru mléčné žlázy doporučujeme chirurgickou terapii. Rozsah zákroku závisí na počtu a velikosti nádorů a na celkovém zdravotním stavu zvířete. Může představovat odstranění pouze jednotlivé bulky až po odstranění obou mléčných lišt. Současně je vhodná doplňující medikace na podporu imunity, aplikace enzymatických preparátů apod.

PREVENCE
Účinnou prevencí je kastrace nechovných fen v ranném věku (před nebo po prvním hárání). Důležité jsou pravidelné kontroly mléčných lišt, které mohou provádět i majitelé. Při zjištění jakéhokoli útvaru je vhodné navštívit veterinárního lékaře. Čím dříje je nádor rozpoznán a odstraněn, tím lepší je prognoza. Čím delší dobu je nádor v organismu a čím je větší, tím je větší riziko tvorby metastáz a tím je také nižší šance, že chirurgická léčba bude úspěšná – bude mít smysl.

ZPĚT

Autor článku: MVDr. Markéta Semiánová, 13.2.2008

 

OWE0MTc0N