Vakcinace fretek

ZPĚT

Fretky je vhodné vakcinovat proti vzteklině a psincePsinka

Původcem psinky fretek je virus psí psinky. Toto onemocnění je pro fretky smrtelné. K přenosu dochází buď přímo kontaktem s nemocným jedincem nebo nepřímo z kontaminovaného prostředí. Mezi příznaky onemocnění patří apatie, únava, nechutenství, zvýšená teplota, výtoky z očí, nosu, kožní změny zejména v oblasti brady a tříslí. Kožní změny jsou většinou svědivé. Na tlapkách je možné pozorovat zesílení prstních polštářků. Dále se rozvíjí zápal plic, postižení zažívacího aparátu a může následovat postižení centrálního nervového systému s příznaky třesu, křečí, komatu a úhynu. U jednoho jedince se nemusí projevit všechny z vyjmenovaných obtíží. K úhynu dochází v průběhu několika dnů až týdne. Specifická léčba neexistuje, můžeme se jen pokusit o tlumení příznaků v první fázi onemocnění. Avšak při plně rozvinutých závažných příznacích (zejména postižení nervového aparátu) nemá smysl v léčbě pokračovat. Průběh onemocnění je většinou velmi rychlý a progresivní. Jedinou možnou ochranou je vakcinace.

První vakcinace je možná v 6 – 8 týdnech věku, optimálně v 9 týdnu a je nutné ji zopakovat přibližně po 3 týdnech až do věku 3 měsíců, dále pak jednou za rok. K vakcinaci se používá přípravek určený pro vakcinaci psů. Často se vakcinace provádí multiantigenními preparáty k vakcinaci psů proti parvoviroze, parainfluenze, hepatitidě nebo proti kočičím chorobám. Použití takových preparátů však nemá své opodstatnění, protože k těmto chorobám nejsou fretky vnímavé a naopak jejich použitím se zbytečně zatěžuje imunitní systém jedince.Vzteklina

Vzteklina je onemocnění virového původu. Postižena mohou být všechna teplokrevná zvířata, včetně člověka. Přenáší se pokousáním nebo přes sliznice. Klinickými příznaky onemocnění jsou zejména změny v chování, salivace, hlasové změny, ochrnutí. Toto onemocnění způsobuje 100% úmrtnost. Léčba se neprovádí.

Vakcinace se provádí inaktivovanou vakcinou od 3 měsíců věku.

Stejně jako u ostatních zvířat i u fretek platí, že je možné vakcinovat pouze jedince zdravé. Po každém očkování by neměla být fretka ponechána bez dozovu pro možný (i když vyjímečný) výskyt povakcinačních nežádoucích účinků.

ZPĚT

Autor článku: MVDr. Markéta Semiánová, 18.9.2007

 

ZGE3ZjAxMG