Vakcinace králíků

ZPĚT

Schema pro vakcinaci králíků by mělo zahrnovat králičí mor, myxomatozu a pasterelozu. Dále je možná preventivní nebo léčebná vakcinace proti kožnímu onemocnění způsobenému plísní Trichophyton mentagrophytes.Pasterelóza

Pastereloza je onemocnění způsobené bakterií rodu Pasterela. Může probíhat v různých formách. Nejčastěji je známa jako původce takzvané králičí rýmy projevující se výtoky z nosu, očí, kýcháním, apatií. Při závažnějším průběhu dochází k zápalu plic, celkové sepsi a úhynu. Dalšími formami jsou onemocnění pohlavního aparátu, záněty středního ucha (projevující se nakláněním hlavy na stranu) nebo tvorba abscesů (dutin vyplněných hnisem) na různých místech těla (často jsou náhodně pozorovány v očích).

K onemocnění pasterelozou může přispět celá řada faktorů jako je nedostatečné větrání nebo naopak průvan, vysoké teploty prostředí, špatná výživa, vysoká koncentrace zvířat v chovu nebo současně probíhající jiné onemocnění, stres.

Vakcinaci proti pastereloze zahajujeme většinou ve věku kolem 10 týdnů, ale v rizikových chovech je možno ji zahájit i o několik týdnů dříve. První vakcinaci je nutné zopakovat za 3 týdny a dále pak vždy jednou za půl roku.Myxomatóza

Myxomatozu způsobuje virus z čeledi Poxvirů.

Probíhá většinou jako akutní onemocnění s vysokou úmrtností. Mezi králíky je velice snadno přenosná a to přímým kontaktem, vzduchem, krev sajícím hmyzem nebo chovatelskými pomůckami. Onemocnění začíná apatií, nechutenstvím, přidává se výtok z nosu, očí, nejdříve vodnatý, později hlenohnisavý. Mohou se tvořit typické uzlíky a otoky na hlavě a vnějších pohlavních orgánech nebo dochází k rozvoji tzv plicní formy, při které se klasické uzlíky (myxomy) tvořit nemusí. Specifická léčba tohoto onemocnění neexistuje, většinou končí úhynem. Jedinci, kteří onemocnění překonají se stávají dlouhodobě přenašeči původce.

Vakcinaci provádíme většinou kombinovaným preparátem proti myxomatoze a moru králíků od 10 týdnů věku (v závislosti na konkrétní situaci v chovu). Po vakcinaci je jedinec imunní 6 měsíců.Mor králíků

Původcem onemocnění je kalicivirus. Přenáší se kontaktem s nemocným jedincem, vzduchem, bodavým hmyzem nebo chovatelskými pomůckami. Onemocnění má většinou velmi rychlý průběh, k úhynu může dojít tak rychle, že se nestačí rozvinout klinické příznaky. U jiných jedinců pozorujeme apatii, spavost, únavu, mohou se rozvinout křeče, krvavý výtok z nosu, průjem. I tak je průběh velmi rychlý a k úhynu dochází řádově během hodin po objevení se prvních příznaků.

Terapie králičího moru bohužel neexistuje. Jedinou možnou ochranou je vakcinace. Provádí se nejčastěji od 10 týdnů věku, při nepříznivé nákazové situaci je možné stejně jako i u ostatních chorob zahájit vakcinaci dříve. Imunita po vakcinaci přetrvává až jeden rok, u chovných zvířat se však doporučuje opakování aplikací v 6 měsíčních intervalech.Trichofytóza

Trichofytoza je kožní plísňové onemocnění. Projevuje se vypadáváním srsti, šupinatěním kůže nebo holými místy kůže bez srsti typického kruhovitého tvaru. Postižený jedinec může být zdrojem tohoto onemocnění i pro člověka. Vakcinace může být použita jako prevence i jako léčba. První vakcinaci je nutné zopakovat v intervalu cca 10 dnů, imunita přetrvává minimálně 1 rok.

Pozn.: Doba zahájení vakcinace, stejně tak jako vakcinační schema konkrétního jedince se může lišit v závislosti na nákazové situaci, zoohygienických podmínkách v původním případně i novém místě chovu a samozřejmě závisí na celkovém zdravotním stavu jedince a použitých vakcinách. Proto se o vhodné vakcinaci poraďte se svým veterinárním lékařem.

ZPĚT

Autor článku: MVDr. Markéta Semiánová, 18.9.2007

 

ZTE5M2