Vakcinace koček

ZPĚT

Vakcinace koček je možná proti následujícím infekčním chorobám:

  • infekční rinotracheitida koček
  • panleukopenie koček
  • kalicivirová infekce koček
  • chlamydioza
  • virová leukémie koček
  • infekční peritonitida koček
  • vzteklina
  • mykotické infekce
  • borelioza

Infekční rinotracheitida koček a Kalicivirová infekce koček

Jsou to virové infekce, které patří mezi původce takzvaného komplexu kočičí rýmy.

Často se vyskytují v hromadných chovech a v chovech s nízkou úrovní zoohygienických podmínek.

Projevují se především příznaky postižení horních cest dýchacích, to znamená výtoky z očí a nosu (nejprve vodnaté, postupně se mění v hlenovité a hnisavé), zarudnutím a otokem spojivek, záněty rohovky. Může dojít i k trvalému poškození zraku. U kalicivirózy se navíc přidávají puchýřky a vředy na sliznicích dutiny ústní, případně v oblasti prstních polštářků. U březích zvířat může dojít k potratu, porodu mrtvých nebo infikovaných koťat. Závažnost příznaků závisí na stavu imunitního systému. U jinak zdravých dospělých koček při vhodné léčbě většinou příznaky mizí během několika dní. Po prodělání infekce se však většina koček stává přenašečem viru.

Vakcinace koťat se většinou zahajuje mezi 8 a 9 týdnem věku, závisí však na konkrétních podmínkách chovu.Panleukopenie

Jedná se o onemocnění virové, původcem je parvovirus.

Postihuje nejčastěji nejmladší věkové kategorie a zvířata oslabená. U březích zvířat způsobuje potraty nebo úhyn koťat krátce po porodu. Infekce u koťat se nejčastěji projevuje postižením zažívacího ústrojí, to znamená nechutenstvím, úpornými průjmy, zvracením a může končit úhynem. U některých zvířat dochází k poškození nervové tkáně projevující se například třesem, nekoordinovaným pohybem, motáním atd. V chovu je toto onemocnění vysoce nakažlivé a snadno přenosné. Po prodělání onemocnění se většina zvířat stává přenašečem viru a je tedy zdrojem nákazy pro další jedince.

Úspěšnost léčby závisí zejména na věku postiženého jedince, stavu jeho imunitního systému a na závažnosti již rozvinutých příznaků.

Vakcinace je součástí základního vakcinačního schematu, zahajuje se obvykle mezi 8 a 9 týdnem věku.Chlamydioza

Původcem je Chlamydophila felis, řazená některými autory mezi bakterie, jiní ji řadí mezi parazity. Žije na sliznicích a samotná nemusí vždy způsobit klinicky zjevné onemocnění, ale přidává se k jiným bakteriálním nebo virovým chorobám a zhoršuje jejich průběh. Postihuje hlavně dutinu ústní a nosní u koťat. Typicky se projevuje jako opakující se, přetrvávající zánět spojivek.

Léčba se provádí antibiotiky. Vakcinace většinou nezajistí stoprocentní ochranu, ale výrazně zmírňuje příznaky onemocnění.Virová leukémie koček

Původcem je retrovirus.

Podstatou tohoto onemocnění je snížení imunity napadeného jedince a vytvoření prostředí optimálního pro rozvoj neoplazií (nádorů) lymfoidní tkáně.

Průběh onemocnění opět závisí na celkovém zdravotním stavu a také na věku, ve kterém se kočka nakazí. Postiženy bývají nejčastěji kočky do věku 4 let. (Více než 80% nakažených koček hyne ve věku 3 – 5 let). Zvíře může být infikováno několik měsíců až let aniž by vykazovalo příznaky, ty se mohou dostavit při oslabení jedince, při stresu. Onemocnění má velmi rozmanitý průběh. Může se objevit nechutenství, deprese, hubnutí, občasné zvýšení teploty, postižení zažívacího aparátu, ledvin, dolních cest močových, krevních buněk, dýchacího aparátu. Mohou se také tvořit chronické abscesy (dutiny vyplněné hnisem), novotvary, mohou být postiženy klouby, nervový systém, oči...Pravděpodobně až u 10 % infikovaných jedinců probíhá latentní infekce (bez projevu klinických příznaků) více než 3 roky, tito jedinci představují vysoké riziko přenosu na ostatní.

Léčba tohoto onemocnění bohužel neexistuje.

Prevencí je vakcinace, která je možná cca od 2 měsíců věku. Před první vakcinací je nutné provedení testu na přítomnost viru kočičí leukémie u daného jedince a pouze při negativním výsledku je vhodné kočku vakcinovat. Testování se provádí z malého množství krve většinou přímo v ordinaci a výsledky jsou známy během několika minut.Infekční peritonitida koček (FIP)

Je to onemocnění virové, původcem je koronavirus.

Toto onemocnění postihuje zejména mladé jedince a u téměř všech nakažených koček je smrtelné. Probíhá ve dvou formách, suché a vlhké. Častější je forma vlhká. U ní dochází k úniku tekutiny do tělních dutin. Projevuje se proto zvětšením břišní dutiny nebo ztíženým dýcháním (tekutina v pleurálním prostoru hrudníku). Obě formy jsou provázeny nespecifickými příznaky jako je apatie, nechutenství, zvýšená teplota. Dále může být postižen jakýkoli z vnitřních orgánů, proto bývá obraz onemocnění velmi rozmanitý. Mohou se objevit průjmy, zvracení, žluté zabarvení sliznic a kůže, ochrnutí končetin, kulhání, záněty očí, poruchy krevní srážlivosti, atd.

Laboratorní průkaz tohoto onemocnění je problematický, léčba je téměř vždy neúspěšná.

Vakcinace se provádí nakapáním vakcinační látky do nosních otvorů a je možná od 16 týdnů věku kotěte.Vzteklina

Vzteklina patří mezi virová onemocnění, původcem je Rhabdovirus. Postihuje všechna teplokrevná zvířata, je přenosná na člověka. Přenáší se pokousáním. Klinickými příznaky jsou zejména změny v chování, většinou agresivita, ale někdy naopak bázlivost, příznaky poškození nervového aparátu, salivace, změna hlasu, paralýza a úhyn.

Terapie neexistuje, léčba nemocných zvířat se neprovádí.

Vakcinace je možná od 3 měsíců věku.Mykotické infekce

Mykotická kožní onemocnění jsou onemocnění způsobená kožními houbami. Zdrojem mohou být nejen viditelně nemocná zvířata, ale také zvířata bez pozorovatelných příznaků onemocnění. K přenosu dochází buď přímo kontaktem s postiženým jedincem nebo nepřímo z prostředí, chovatelskými pomůckami. U nás je pravděpodobně přenašečem až jedna čtvrtina všech koček, častěji však kočky dlouhosrsté. Onemocnění se nejčastěji projeví při oslabení imunitního systému, poškození ochranné bariéry kůže. Mezi projevy kožní mykozy patří zejména šupinatění kůže, řídnutí a lomivost srsti. Změny typicky u koček začínají na hlavě, nemusí to však být pravidlem. Další rozvoj onemocnění závisí na celkovém klinickém stavu zvířete.

Diagnostika i léčba je většinou dlouhodobá.

Kočky je možné očkovat proti plísni rodu Mikrosporum. Vakcinaci je možné použít preventivně i léčebně.

Většina kožních onemocnění je přenosná i na člověka.Borelioza

Onemocnění způsobuje bakterie rodu Borelia. Toto onemocnění je zatím u koček vzácné. Vakcinace je doporučena zejména v oblastech s výskytem tohoto onemocnění. Přenašečem je nejčastěji klíště.

(O obecných zásadách vakcinace u koček a psů se můžete dočíst v článku „obecné principy vakcinace u psů a koček“.)

ZPĚT

Autor článku: MVDr. Markéta Semiánová, 18.9.2007

 

YmI3MTVmNj